Skip to content

Volné byty a prázdninové období

Majitelé nemovitostí, správci a pronajímatelé jsou povinni poskytnout nájemcům přístup k bezpečné vodě. Volné byty a prázdninové období mohou představovat vysoké riziko. Části potrubí vedoucí do těchto byttů se mohou ryhle stát zdrojem kontaminace nebezpečnými mikroorganismy pro celý systém potrubí. Voda zde totiž nemá pohyb a poměrně rychle se zde vytvoří ideální podmínky pro růst mikroorgsniísmů – zejména legionel.

Boj proti legionelám

Tradiční boj s legionelami – bakteriemi způsobujícími legionářskou chorobu, je drahý a obtížný. Bakterie jsou chráněny slizem vytvořeným uvnitř vodovodů, tzv. Biofilmem. Biofilm je odolný proti mrazu o proti horké vodě a je odolný vůči silnému kyselému i zásaditému prostředí.

Na rozdíl od jiných známých řešení na trhu pro likvidaci bakterií používáme pouze kuchyňskou sůl, vodu a elektrickou energii k výrobě silné dezinfekční kapaliny NEUTHOX®. V životním prostředí se NEUTHOX® přirozeně rozpadne zpět na sůl a vodu.

Ekologické řešení

Jednotky DCW zajišťují rychlé a spolehlivé odstranění biofilmu a a tím i zničení živné půdy legionel. Místo použití chemikálií škodlivých pro životní prostředí, vyrábí jednotky DCW netoxický dezinfekční roztok NEUTHOX®, který obsahuje kyselinu chlornou. Kyselina chlorná – HOCl – je nejsilnější oxidační agens ze všech chlorových sloučenin a je důležitou součástí našeho imunitního systému – tělo si ji samo vyrábí. I zde má přesně stejnou funkci – destrukci bakterií. NEUTHOX® je biocid naprosto bezpečný pro člověka.

Minimální provozní náklady

Jednotky DCW jsou extrémně hospodárné. Náklady na dezinfekci 1m³ teplé vody jsou pouze 0,2 Kč. na Po uvedení do provozu systému DCW je nutné pouze doplnit tablety soli, jinak systém nevyžaduje každodenní údržbu. Doporučujeme dvakrát vyměnit filtry a kalibrovat ORP snímač.

Naše nabídka

NGL COOLSTAR

COOLSTAR F

GLYKOL

POTRAVINÁŘSTVÍ

vodní plochy

LEGIONELA