Skip to content

COOLSTAR-F

Kapalina COOLSTAR-F je ekologická, teplonosná, mrazuvzdorná kapalina na bázi mravenčanu draselného. Používá se v sekundárních uzavřených okruzích klimatizací, průmyslových chlazení, tepelných čerpadel, ledobank apod. s provozní teplotou do 20° C.

Odkaz na odborný článek o teplonosných kapalinách na www.tzb-info.cz naleznete zde.

24Let

Zkušteností

Ekonomika

Dlouhá životnost

Doba životnosti COOLSTARu-F je až 9 let. Za tuto dobu je nutné glykolovou náplň jednou až dvakrát nakoupit a zlikvidovat.

 

Nízká viskozita

Kapaliny na bázi mravenčanu draselného nejnižší hodnoty viskozity ze všech známých nemrznoucíchkaplain, což výrazně snižuje příkon oběhových čerpadel, tedy snižuje i náklady na elektrickou energii.

Vysoká tepelná kapacita

Součin hustoty a měrného tepla COOLSTARu-F dosahuje srovnatelných hodnot s nejlepším teplonosným médiem, a to vodou ( 4,2KJ.kg-1.K-1) Tzn. že jedním litrem kapaliny NGL dopravíme stejné množství tepla jako jedním litrem vody.

Čistota teplosměnných ploch

COOLSTAR-F využívají technologie povrchově aktivních inhibitorů koroze. Komplex těchto aditiv vytvoří hydrofobní vrstvu, bránící přístupu korozním sloučeninám (různé soli, oxid uhličitý, apod.) Takto ošetřený povrch je imunní vůči tvorbě usazenin a koroze. Je známo, že usazeniny ( karbonáty, oxidy, sulfáty, silikáty atd. ) mají tyto negativní důsledky:

– Snižují prostup tepla, protože usazeniny mají řádově nižší tepelnou vodivost než materiál trubek a desek.
– Zvyšují náročnost na čerpací práce vlivem snížení průtočného průřezu a zvýšení drsnosti stěn.

Levné skladování, doprava

Skladování a manipulace nepodléhá u NGL předpisům ADR (Úspora nákladů na speciální dopravní a skladovací prostředky). COOLSTAR-F je látka netoxická, neekotoxická, nehořlavá, snadno biologicky odbouratelná.

Naše nabídka

NGL COOLSTAR

COOLSTAR F

GLYKOL

POTRAVINÁŘSTVÍ

vodní plochy

LEGIONELA