Skip to content

Vyšší kvalita vody významně zvýší zisky v živočišné výrobě

Bakteriální kontaminace pitné vody je přímo úměrná množství biofilmu uvnitř vodovodů. Kyselina chlorná obsažená v NEUTHOXu velmi účinně zničí biofilm a zabrání jeho dalšímu růstu.

Fakta o NEUTHOXu

Neuthox je čirý, 100% biodbouratelný roztok, který je smrtelný pro bakterie ve vodě jako jsou e-coli, salmonely. Po určité době Neuthox odstraní již existující vrstvu biofilmu z potrubního systému, který je živnou půdou pro uchycení a růst nových bakterií. Pokud je Neuthox přidán do nového systému, pak zabrání vzniku nového biofilmu. Na rozdíl od jiných známých řešení na trhu pro likvidaci bakterií používáme pouze kuchyňskou sůl, vodu a elektrickou energii k výrobě silné dezinfekční kapaliny NEUTHOX®. V životním prostředí se NEUTHOX® přirozeně rozpadne zpět na sůl a vodu.

Devět dobrých důvodů Proč použít DCW generátor

1. Snižuje průjmovitost a zlepšuje účinnost výkrmu.
2. Snížení měrných nákladů za krmivo o 2 – 5 %.
3. Snížení nákladů na veterinární péči a používání antibiotik.
4. Snížení úmrtnosti o 2 – 5 %.
5. Zlepšuje úroveň hygieny a životní pohody kuřat.
6. Velmi rentabilní (2,- Kč na 1000 L vody).
7. Ekologicky šetrný, netoxický.
8. Minimalizuje lidský zásah, generátor je plně automatický, uživatelsky přívětivý.
9. Obstarávání a uskladňování nebezpečných chemikálií již není nutné.

Naše nabídka

NGL COOLSTAR

COOLSTAR F

GLYKOL

POTRAVINÁŘSTVÍ

vodní plochy

LEGIONELA