Skip to content

Ochrana před legionelou

Základní složkou biocidu je HClO – kyselina chlorná.  HClO je nejsilnější oxidační agens ze všech chlorových sloučenin a je důležitou součástí našeho imunitního systému – tělo si ji samo vyrábí. Její oxidační potenciál je 1,86 °E.  Například hojně používaný chlordioxid má pouze 0,96 °E. Efektivita usmrcení bakterie escherichia coli je při použití kyseliny chlorné 80x a u entamoeba histolytica dokonce 300x vyšší než při použití chlornanového aniontu. I při velmi nízké koncentraci 0,5 ppm má excelentní účinnost proti mikrobům a  biofilmu.

Účinný na 99,99% známých patogenů

Likviduje biofilm

Tradiční boj s legionelami – bakteriemi způsobujícími legionářskou chorobu, je drahý a obtížný. Bakterie jsou chráněny slizem vytvořeným uvnitř vodovodů, tzv. biofilmem. Biofilm je odolný proti mrazu, proti horké vodě a je odolný vůči kyselému i zásaditému prostředí. Mikrobům vytváří živnou půdu a v případě že se oddělí od potrubí, stane se z něj dokonalý přepravní prostředek pro nebezpezpečné mikroorganismy.

Minimální provozní náklady

Jednotky DCW jsou extrémně hospodárné. Náklady na dezinfekci 1m³ teplé vody jsou pouze 0,2 Kč.

Registrace

Neuthox je registrován podle podle článku 95 pro biocidy u Evropské agentury pro chemické látky a ohlášen u Ministerstva zdravotnictí ČR pod č.j. MZDR 17785/2018/SOZ

Naše nabídka

NGL COOLSTAR

COOLSTAR F

GLYKOL

POTRAVINÁŘSTVÍ

vodní plochy

LEGIONELA